FANDOM


Yoshitatsu Blood, Sweat, and Tears Shirt is a Shirt of Yoshi Tatsu.