FANDOM


Sheamus "Irish Curse" Women's T-Shirt is merchandise featuring Sheamus